Corporate Storytelling

Corporate storytelling har blivit allt viktigare för såväl externt varumärkesbyggande som intern företagskultur.

Det handlar om att skapa målande och unika berättelser baserat på fakta om företaget som helhet eller specifika delar av företaget, till exempel en produkt, som i sin tur kan visa på era underliggande värderingar eller skapa extra värde till en viss vara eller en viss tjänst.

Engagency hjälper er att berätta er historia och göra den spännande och intressant att sprida vidare.

Kontakta oss för att be om en offert!

Storytelling

Annonser